Urban Forestry

Ltd

 

Urban Forestry är ett brittiskt företag som är certifierat enligt The Arboricultural Association sedan 2004. Sedan 1996 har Urban Forestry med ett team arborister arbetat praktiskt med vård av gamla träd och nu är detta en specialitet inom företaget. De genomför även kurser med demonstrationer av sin verksamhet i trädvård

 

 

 

 

Urban Forestry gör förstås annat än fäller jätteträd men vi tyckte bildsviten var lite kul.
 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Urban Forestry Ltd
The Old Sawmill
Ampton Lane
Ingham
Bury St. Edmunds
Suffolk, IP31 1NS.
Tel: + 44 (0)1284 729091
Fax : + 44 (0)1284 729634
E-post: reg@urbanforestry.info