Uppdrag

 

Vi har genom åren utfört arbeten åt en mängd myndigheter, företag, institutioner, organisationer och även enskilda som behövt vår hjälp. Nedan följer ett axplock ur våra viktigaste uppdragsgivare.

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelser, Kommuner, Sveaskog, Universiteten, Fortifikationsverket, Trafikverket, IKEA, NCC, Skanska, SWECO, Estniska miljöministeriet, Direktoratet for naturforvaltning, Finska miljöministeriet, Naturskyddsföreningen, WWF, WSP Sverige.

Se också listan över publikationer!