Skyddsvärda

träd

 

Bevarande av skyddsvärda träd är en av Pro Naturas hjärtefrågor. Vi kan hjälpa till med allt från trädinventeringar till kurser om skötsel av gamla träd – i Sverige eller utomlands. Vi gör också trädvårdsplaner för enskilda träd, alléer eller hagmarker. Vi har också jobbat med utvecklingen av veteraniseringsplaner och övervakning av skyddsvärda träd. Vi kan dokumentera epifytflora, svampar och insekter i de gamla träden. Genom vårt nätverk kan vi även erbjuda kvalificerade arboristtjänster.