Sundh Miljö

 

Sundh Miljö är ett företag med ett brett spektra av tjänster inom natur och miljö. Vi erbjuder kvalificerad kompetens inom frågor som rör natur och vatten, guidningar, föredrag och utbildning. En SUNDH MILJÖ efterfrågas av alla!
Belägen mitt i Falbygden så har stäppartade torrängar blivit en viktig specialitet.

 

 

 

 

 

 

 

Bro

 

 

Stäppartad torräng

 

Kontakt:

SUNDH MILJÖ
COLLEGIUM PARK
Odengatan 24
521 43 Falköping
Telefon: 0515 - 14009, 0709 - 667 959 Sundh.miljo@telia.com