Skötselplaner

 

Pro Natura har genom åren upprättat hundratals skötselplaner över skyddade områden spridda i stora delar av landet – och även utanför landets gränser. Skötselplanerna, baserade på analys av ekologiska grundförutsättningar, har omfattat alla möjliga typer av terrestra biotoper och artkonstellationer. Många av dessa följer relativt traditionella riktlinjer medan andra är mer nydanande och vi har introducerat nya skötselidéer från olika delar av Europa.