Samarbete

 

Naturvård och ekologi är ett mycket vitt fält. För att klara av större projekt och arbeten som delvis ligger utanför våra specialområden så samarbetar vi med andra företag i branschen. Både i Sverige och internationellt. Sådana samarbeten kan ske i olika former – konsortium, underkonsultupplägg och projektpartnerskap.

Våra viktigaste samarbetspartners hittills finns till höger med korta presentationer.