RÄFS

Naturvårdsarbeten

 

RÄFS är en ickekommersiell stiftelse som med ett arbetslag om 5-8 personer arbetar med skötsel av hävdberoende marker.

RÄFS har genom åren bland annat arbetat med Nohlmarkens naturreservat söder om Skövde och Skövde Naturskyddsförenings gård Hökaberg. Ett stort antal ängs- och hagmarker har restaurerats i centrala Skaraborg. Genomför årlig skötsel - slåtter, hamling, röjning samt stängsling.

Arbetslaget har projekt- och arbetsledning som kan både flora och fauna.

Just nu arbetar RÄFS mycket med Leaderprojektet Gånggrift och drakblomma.

 

 

 

 

 

Kontakt:
Kurt-Anders Johansson
Henrik Gjutares gata 36 B
541 45 Skövde
Tel: 0500-411780
Mobil: 070-6301736
E-post: Johansson.kurt-anders@telia.com