Projektutveckling –

projektledning

Vill ni utveckla projektidéer inom naturvård? Vi kan hjälpa er med hela processen från idé till genomförande. Vi har erfarenhet av att utveckla idéer, skriva ansökningar och genomföra projekt. Exempel på detta är LONA ansökningar, EU ansökningar bland annat LIFE+ Nature and Biodiversity samt Leonardo da Vinci.


Vi kan även hjälpa er med projektledning och implementering. Vi har genofört internationella Leonardo da Vinci-projekt, ansvarat för projektledning i nyckelbiotopsinveringar i Estland och Litauen och svarat för svensk projektledning i det svensk-ryska projektet Biological Valuable Forests in NW Russia.