Miljökonsekvens-

beskrivningar

 

Vi gör naturvärdesinventeringar i som underlag för MKB. Det kan vara vindkraftsutbyggnad, väg- och järnvägsprojekt, detaljplaner os v. I detta arbete tillämpar vi god inventeringssed i väntan på en standard för naturvärdesinventeringar.

 

Pro Natura medverkar i arbetet på att ta fram en nationell standard inom ramen för ett SIS-projekt.