Miljöövervakning

 

En viktig uppgift i naturvården är att följa upp skötselåtgärder för att utröna om de ger avsedd effekt. Det är också viktigt att i olika ekosystem följa hur flora och fauna utvecklas – resultatet av miljöfaktorer, önskade eller inte, successioner eller brist på sådana.

Vi har under flera decennier arbetat med uppföljning i naturreservat och andra värdefulla naturområden.