Internationellt seminarium om att bevara

gammelträd i Europa

(Securing the Future for Veteran Trees across Europe)

 

Pro Natura samarbetar med ett antal aktörer i Europa i projektet VETree som syftar till att sprida kunskap om skötsel av gammelträd till alla viktiga aktörer. Ett annat viktigt mål är att sprida öka medvetenheten om konflikter som uppkommer mellan t. ex. bevarande av gammelträd och jordbrukspolitiken.

 

Den 15 oktober 2014 organiseras ett internationellt seminarium i Trollhättan, Västra Götaland, inom ramen för VETree-projektet. Seminariet hålls på engelska.

 

Information om program och hur du anmäler dig finns på VETrees hemsida. Seminariet är gratis men om du deltar på den efterföljande middagen så betalar du för denna.