GIS och databas

 

GIS är ett viktigt instrument i det samtida naturvårdsarbetet. Pro Natura arbetar främst i ArcGIS-miljö men även i MapInfo. Vi använder GIS som analysverktyg, vid flygbildstolkning, digitalisering och vid olika typer av åskådliggörande kartarbete.

Vi har vana vid databasarbete i olika miljöer. Detta är ofta nödvändigt då miljödata finns på många händer och i en mängd olika format.