AVENIR - Le

conservatoire

des espaces

naturels de

l'Isère


AVENIR är en fransk naturvårdsorganisation verksam i länet Isère i franska Alperna med centralorten Grenoble. Den är en samarbetsorganisation med företrädare för kommuner, naturvårdsorganisationer och andra sakägare samt experter och bildades 1985. Viktiga arbetsfält är inventeringar, förvaltning och skötsel av skyddade områden. Konfliktlösning mellan olika intressen är en viktig del av verksamheten. Restaureringar av våtmarker har genom åren blivit något av en specialité.

 

 

 

 

Kontakt:

Avenir
Maison Borel 2
rue des Mails
38120 Saint-Égrève - France
Tel: +33 (0)4 76 48 24 49
Fax: +33 (0)4 76 48 24 26
E-posat: avenir.38"at"wanadoo.fr