VETCert - Utvecklande av ett certifierings-

system för skötsel av skyddsvärda träd

 

Pro Natura är projektledare av projektet VETcert, som syftar till att ta fram ett nytt paneuropeiskt certifieringssystem för skötseln av skyddsvärda träd. Projektet har en budget på cirka 400 000 euro i Erasmus-bidrag.

 

VET-cert innefattar tio samarbetspartner från sju europeiska länder: Sverige (representerat av Pro Natura (projektledare), Svenska Trädföreningen och Sveriges Arboristförbund), Storbritannien, Belgien, Spanien, Frankrike, Tjeckien och Tyskland.

 

Projektets mål är att: Värdera färdigheter och kunskaper inom skötsel av skyddsvärda träd. Definiera minimikrav på färdigheter och kunskaper på två operativa nivåer; praktiserande och konsulterande trädvårdsspecialister. Öka möjligheterna för trädvårdsspecialister över hela Europa. Höja standarden inom skötsel av skyddsvärda träd över hela Europa.

 

Ett föörsta arbete med att undersöka olika certifieringssystem som finns på marknaden har slutförts. Nästa steg var att ta fram kunskapskrav för både praktiserande och konsulterande trädvårdsspecialister och ett slutgiltigt förslag ligger nu på hemsidan.

 

Sista steget blir att forma själva certifieringsprocessen och hur hela projektet skall kommuniceras ut till branschen. Projektet avslutas i augusti 2019 då projektet presenteras i sin helhet. Detta slutmöte med presentation kommer att hållas Sverige.

 

Information om programmet finns på VETcerts hemsida.

Czech Republic partner meeting mars 2018