Välkommen till

 

 

 

 

 

Bevarandet av biologisk mångfald och utvecklande av metoder för uthålligt bruk av naturresurserna kommer att vara bland de viktigaste arbetsfälten inom miljöarbetet under lång tid framöver.


Pro Natura arbetar sedan slutet av 1970-talet med dessa uppgifter. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är inventering, skötselplaner, utbildning, praktisk naturvårdsskötsel, forskning och utredningsarbeten omfattande de flesta naturtyper i terrestra miljöer i Sverige och övriga Europa.